19 november, 2015

Upphandlingar av serviceavtal

Upphandlingar av serviceavtal inom ortopedteknik sker på många olika sätt. OTB styrelsen har ambitionen att kunna lämna förslag på lämplig form och anvisningar att kunna användas i framtida upphandlingar. Arbetet ska bedrivas i en fokusgrupp med företrädare både från branschen och från […]
4 november, 2015

Branschstandard för streckkoder

OTB kommer verka för att om möjligt få en branschstandard för streckkoder. Arbetet syftar till att underlätta för de olika företagen att kunna hålla reda på vilken del av streckkoden som är artikelnummer respektive serienummer. Arbetet påbörjas under 2015 och redovisas under […]
4 november, 2015

OTB välkomnar offentliga enheter

Sedan 2014 kan även offentligt drivna enheter inom ortopedteknik bli medlemmar i OTB. Det innebär att OTB numera är en intresseorganisation där både privata och offentligt drivna enheter arbetar tillsammans för branschens utveckling. Glädjande nog har ett antal offentliga enheter redan nu […]
4 november, 2015

Ny broschyr från OTB

En arbetsgrupp inom OTB har tillsammans med en byrå producerat en broschyr med titeln Ortopedteknik – ett bättre liv för många. Broschyren beskriver vad den ortopedtekniska branschen kan betyda för patienter och brukare samt ger en kort beskrivning av den ortopedtekniska branschen.