Det fjärde Dialogmötet

Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (201 nedladdningar) Onsdag den 24/4 höll OTB sitt fjärde dialogmöte. Mötet var välbesökt med ett sextiotal deltagare. Vid mötet behandlades det nya MDR direktivet från EU som ger anledning att se över sina rutiner både för upphandlare, leverantörer och utförare av ortopedteknik. Vid mötet presenterades också branschstatistik från 2018, som nu är det tredje året som OTB har att presentera statistik över ortopedteknik i Sverige. Utöver detta fanns flera andra intressanta presentationer som ni kan ta del av på nedanstående länkar.

MDR_OTB_2019-04-24_2.pptx (203 nedladdningar) MDR-OTB190424.pdf (214 nedladdningar) OTB-statistik-2018.pdf (227 nedladdningar) Presentation_OTB_190524_AJ.pptx (219 nedladdningar) OTB-Tullrevision-vers-2-HD.pptx (203 nedladdningar) Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (201 nedladdningar)