Det fjärde Dialogmötet

Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (282 nedladdningar) Onsdag den 24/4 höll OTB sitt fjärde dialogmöte. Mötet var välbesökt med ett sextiotal deltagare. Vid mötet behandlades det nya MDR direktivet från EU som ger anledning att se över sina rutiner både för upphandlare, leverantörer och utförare av ortopedteknik. Vid mötet presenterades också branschstatistik från 2018, som nu är det tredje året som OTB har att presentera statistik över ortopedteknik i Sverige. Utöver detta fanns flera andra intressanta presentationer som ni kan ta del av på nedanstående länkar.

MDR_OTB_2019-04-24_2.pptx (277 nedladdningar) MDR-OTB190424.pdf (287 nedladdningar) OTB-statistik-2018.pdf (314 nedladdningar) Presentation_OTB_190524_AJ.pptx (295 nedladdningar) OTB-Tullrevision-vers-2-HD.pptx (276 nedladdningar) Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (282 nedladdningar)