Det fjärde Dialogmötet

Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (178 nedladdningar) Onsdag den 24/4 höll OTB sitt fjärde dialogmöte. Mötet var välbesökt med ett sextiotal deltagare. Vid mötet behandlades det nya MDR direktivet från EU som ger anledning att se över sina rutiner både för upphandlare, leverantörer och utförare av ortopedteknik. Vid mötet presenterades också branschstatistik från 2018, som nu är det tredje året som OTB har att presentera statistik över ortopedteknik i Sverige. Utöver detta fanns flera andra intressanta presentationer som ni kan ta del av på nedanstående länkar.

MDR_OTB_2019-04-24_2.pptx (179 nedladdningar) MDR-OTB190424.pdf (195 nedladdningar) OTB-statistik-2018.pdf (199 nedladdningar) Presentation_OTB_190524_AJ.pptx (200 nedladdningar) OTB-Tullrevision-vers-2-HD.pptx (181 nedladdningar) Upphandling-av-Ortopedteknik-OTB.pdf (178 nedladdningar)