Skolbesök

OTB erbjuder, genom sina medlemmar, studiebesök på en ortopedteknisk verksamhet eller deltagande i undervisningen i lämpliga ämnen.

Vi som arbetar inom ortopedteknik är specialiserade inom biomekanik. Den ortopedtekniska branschen är i stort behov av utbildad personal och då främst ortopedingenjörer vilket är en 3-årig högskoleutbildning. På grund av den brist vi har på personal i hela landet så har branschen gemensamt valt att satsa på marknadsföring.

En av marknadsföringsinsatserna är att vi har tagit fram ett koncept där vi erbjuder skolor med naturvetenskapligt- eller teknikprogram delaktighet i undervisningen i fysik 1 och 2.

Konceptet består av tre delar varav två är under en lektion och den tredje är räkneuppgifter som kan användas antingen innan eller efter lektionen. De två delarna under lektionen är först en presentation av vad ortopedteknik innebär samt vad man kan arbeta som inom ortopedteknik. Andra delen består av en workshop där vi tillsammans med eleverna diskuterar hur mekanik och biomekanik används i vår vardag. Exempel från våra verksamheter tas upp och hur vi behöver förstå krafter, moment och tryck för att ge patienterna de bästa möjliga förutsättningarna med sina nya hjälpmedel. Vi anpassar lektionen och besöket tillsammans med skolan och kan t.ex. även väva in uppgifter rörande psykologi och filosofi i besöken.


 

Konceptet ger eleverna möjlighet till praktisk applicering i ett annat relativt teoretiskt ämne och den ger våra verksamheter en chans att visa upp ett kreativt och tekniskt yrke nära människor som för många är okänt.

 

 

Genomförande

Kontakta oss på info@ot-branschen.se om ni är intresserade av ett besök!