Idédokument - Upphandlingar

Ortopedtekniska branschrådet (OTB) har sammanställt vår uppfattning i några för branschen viktiga punkter som vi vill ge möjlighet för upphandlande landsting att ta del av inför kommande upphandlingar. OTB medverkar dessutom gärna vid s.k. hearing eller på annat sätt som en opartisk samverkanspartner inför upphandlingar.

Patientenkät

I stort sett alla enheter som arbetar med Ortopedteknisk service gör patientenkäter där man mäter tillfredsställelse med ortopedteknisk service hos patienterna. Många olika enkäter används. Det har uttryckts önskemål att branschen ska mäta med samma enkät. Under 2016 arbetade en liten arbetsgrupp med att undersöka marknaden och föreslå en patientenkät. Resultatet blev en del av enkätinstrumentet OPUS. Detta är ett validerat internationellt instrument som är översatt till svenska av Ortopedingenjör Gustav Jarl. OTB rekommenderar därför sina medlemmar att använda enkätverktyget OPUS när man ska mäta patienters tillfredsställelse med ortopedteknisk service.

Slutrapport OTB arbetsgrupp ”attraktiv bransch”

Ortopedtekniken i Sverige har under många år saknat tillräckligt många yrkesverksamma Ortopedingenjörer för att täcka det behov som finns. Målet med arbetet är att ta fram en strategi och aktivitetsplan för att OT-branschen i Sverige ska bli mer känd och attraktiv, samt att attrahera unga människor att söka utbildningen.

Idédokument - Produktupphandlingar av ortoser i helfabrikat

En bred arbetsgrupp inom OTB har sammanställt vår uppfattning i några för branschen viktiga punkter som vi vill ge möjlighet för upphandlande landsting att ta del av inför kommande produktupphandlingar av ortoser i helfabrikat.