OTB kommer att erbjuda två fortbildningar för Ortopedingenjörer under 2019. Kurserna är ett resultat av den enkätundersökning om utbildningsbehov som genomfördes under 2018. Båda kurserna har deltagarbegränsningar men kommer att utvärderas efter genomförandet, och intentionen är att de kommer att ges på nytt om ett eller två år.

Anmälningsinstruktioner kommer att skickas ut under april månad.

patientpsykologi delaktighet Kursannonsering-delaktighet-patientpsykologi-2019.pdf

gånganalys Kursannonsering-gånganalys-2019.pdf