Om den ortopedtekniska branschen

Genom ortopedteknik får människor med funktionshinder ökad livskvalitet med olika typer av hjälpmedel som appliceras utanpå kroppen. Ortopedteknisk verksamhet omfattar i huvudsak tre olika områden: Proteser, Ortoser och Skor.

Vi kan det här området. Vi är utbildade i det. Ortopedingenjören har minst 3-årig högskoleutbildning bakom sig och är legitimerad av Socialstyrelsen. I samverkan med övriga yrkesmän och yrkeskvinnor inom området, Ortopedtekniker, Skotekniker, Sytekniker och Sadelmakare kombinerar vi hantverk med ny teknik och moderna material.

Vi bidrar gärna med

Att förebygga onormalt slitage, sjukdom eller att minska begränsningen av en skada som kan reducera livskvaliteten och öka hjälpbehovet. Att utforma ortopedtekniska hjälpmedel så att fler kan bo hemma så länge som möjligt.

Vår syn på användare och ekonomi

Vår fokus är brukaren/patienten. Vi samarbetar nära med läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Därför sätter vi vår ära i att ge brukaren/patienten rätt hjälpmedel, samtidigt som vi tar hänsyn till den totala samhällsekonomin. Vår insats har bevisat det igenom åren.
50 ortopedtekniska enheter i Sverige

Framtida utmaningar

Den ortopedtekniska branschen står inför många utmaningar som ny teknik, ökad andel äldre och nedskärningar i hälsovården. Samtidigt ställer brukarna och beställarna högre krav än tidigare på bättre funktion, kortare leveranstid och lägre pris.

Innovation och Ortopedteknik i framkant

Svensk ortopedteknik har legat i teknisk framkant under många år. Det avser både tillämpningen av material och metoder. Som exempel kan nämnas användningen av kolfiber i ortoskonstruktioner, användningen av silicon i både ortos och proteslösningar, tidig protesrehabilitering, fastsättning av proteser med skelettförankring och nu senast direkt protesförsörjning som avsevärt kortar tiden för protesutprovning. Alla dessa nya metoder har inneburit stora vinster för patienterna. Detta ska vi värna om i Sverige och skapa utrymme för även i framtiden.
400000 brukare och patienter per år

Hur ser det Ortopedtekniska panoramat i Sverige ut?

I Sverige finns både privata och offentligt drivna ortopedtekniska enheter. De flesta Landsting/Regioner upphandlar sin ortopedtekniska service från privata utförare, men några driver egna serviceenheter.

Patientsäkerhet

Branschen har historiskt väldigt få tillbud som leder till patientskada. Många av medlemmarna i OTB har certifierade kvalitetssystem. Alla medlemmar i OTB står under Läkemedelsverkets tillsyn och rapporterar tillbud till Läkemedelsverket när det uppstår en situation där det har eller skulle kunna skada en patient.
1000Mkr i samlad omsättning av ortopedtekniska hjälpmedel

Så utbildar man sig till Ortopedingenjör / tekniker

Utbildning till Ortopedingenjör/Ortopedtekniker sker vid Hälsohögskolan i Jönköping. Utbildningen till Ortopedingenjör är en högskoleutbildning under tre år. Ortopedtekniker är en YO- utbildning under två år.
Länk till utbildningen för ortopedingenjörer