OTB utbildning i Patientpsykologi – delaktighet

Kursen har väldigt kortfattat som mål: att förstå hur man som kliniker/patientmottagare kan bemöta och motivera patienten, och hjälpa hen att delta i att sätta upp mål och uppnå förväntningar på behandling.
Föreläsare: Bjöörn Fossum, Professor vid Sophiahemmet, Stockholm och Dido Green Professor arbetsterapi vid Hälsohögskolan, Jönköping.

Sista anmälningsdag den 10 Maj

Länk till anmälan
anmälan psykologi delaktighet