Ortopedtekniska branschrådet

OTB representerar ca 50 ortopedtekniska enheter, både privata och offentligt drivna, som är spridda över hela Sverige. Dessutom ingår ett 20 tal leverantörsföretag i branschföreningen som förser de ortopedtekniska serviceföretagen med helfabrikat, halvfabrikat, komponenter eller råvaror. Våra medlemmar står för mer än 90% av de ortopedtekniska insatser som görs i Sverige.

Det övergripande begreppet ortopedteknik omfattar flera yrkeskategorier som ortopedingenjörer, ortopedskotekniker, ortopedtekniker och sytekniker, som tillsammans förser brukaren med material och utrustning för förbättrad funktion. Den ortopedtekniska branschen står inför många utmaningar som ny teknik, ökad andel äldre och nedskärningar i hälsovården. Samtidigt ställer brukarna och beställarna högre krav än tidigare på bättre funktion, kortare leveranstid och lägre pris. OTB arbetar för att lyfta diskussionen om ortopedteknikens viktiga roll inom hälsovården. Vi vill att svensk ortopedteknik även i framtiden räknas som en av de bästa i världen
 

OTB vill genom olika aktiviteter stärka ortopedteknik i den viktiga roll den spelar inom hälsovården. Vi vill att svensk ortopedteknik även i framtiden räknas som en av de bästa i världen

 

 

Samverkan

OTB samverkar med en rad andra intresseorganisationer som Sveriges Ortopedingenjörers förening, Svenska Ortopedskotekniska sällskapet, Svensk Ortopedteknisk förening, International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), Swedish Medtech m.fl.
 


 

Fokusgrupper

OTB har en mycket liten operativ resurs. När vi vill ta fram gemensamma dokument och vägledningar för branschen så bygger vår metod på att medlemmarna medverkar och bidrager till arbetet. Den metod vi har valt, är att bjuda in och samla olika fokusgrupper med specifika uppdrag som utgår från vår styrelse. Branschdirektören sammankallar och driver arbetet, men resultatet utgår från arbetsgruppens gemensamma erfarenheter och ståndpunkter.