Branschnyheter vintern 2022

Nytt år och äntligen dags för lite branschnyheter och info om vårens verksamhet i OTB.


OTB Vårmöte/Dialogmöte den 26 april.

Vårmötet planeras till Stockholm och temat denna gång blir Jämlik vård. Vi kommer att presentera en rapport som OTB:s evidensgrupp håller på att ta fram som belyser skillnader mellan egenavgifter, patientavgifter och besöksavgifter i Sveriges olika regioner. Vi vet att det finns skillnader, men nu kommer vi samlat kunna se hur det förhåller sig och hur stora skillnaderna är. Evidensgruppen kommer också presentera en vetenskaplig rapport över vilka olika kliniska riktlinjer som berör ortopedtekniska åtgärder som finns på sjukhusen i Norden. Till detta möte kommer vi förutom våra medlemmar och representanter för myndigheter och regioner dessutom att bjuda in patientföreningar. Genom mötets tema hoppas vi få till en bra dialog runt skillnaderna i Sverige och hitta vägar att åtgärda och på sikt åstadkomma en mer jämlik vård för patienterna i Sverige. Vid mötet kommer också OTB:s årsstatistik, samt Socialstyrelsens statistik över nedre extremitetens proteser att presenteras.

Ordnat införande

Under höstmötet noterades att OTB nu föreslår en modell för att hantera produkter med hög komplexitet. På hemsidan finns rapporten och modellen att läsa i sin helhet. Styrelsen har gett arbetsgruppen ett nytt uppdrag som innebär att se om vi även kan föreslå en modell för ordnat införande av nya produkter/metoder som beräknas få större ekonomisk betydelse.

Uppdaterad omsättning och avgifter

Det är snart dags för fakturering av OTB:s medlemsavgifter. Avgifterna grundar sig på omsättning i Sverige enligt de tariffer som beslutas på våra höstmöten. Vår ekonomiavdelning på Branschkansliet har noterat att de föreliggande uppgifterna har några år på nacken och det finns därför skäl att uppdatera uppgifterna. Branschkansliet kommer därför skicka ut en blankett till de olika medlemmarna inom kort.

Värdet av ortopedteknik

Nerrolyn rapporterar att projektadministratörerna håller på att skicka ut de första enkätundersökningarna för patienter från TeamOlmed och Aktiv Ortopedteknik. De andra partnerna förbereder sina patientlistor och kommer inom kort skicka dessa till Nerrolyn. Enheterna som har bekräftat deltagande är: Team Olmed, Aktiv Ortopedteknik, Region Blekinge, Region VGR Göteborg, Camp Pro och Region Västernorrland.

OTB:s Evidensgrupp 

Gruppen består av David Rusaw HHJ, Anton Johannesson Össur, Gustav Jarl Region Örebro, Ulla Tang Region VG och Marie Eriksson TeamOlmed. I nuläget arbetar gruppen med två olika projekt:

Nationella kliniska riktlinjer

Det är ett arbete där gruppen har granskat de riktlinjer som finns i Norden där ortopedtekniska åtgärder är en del av behandlingen. Rapporten kommer att presenteras på det kommande Vårmötet/Dialogmötet i April.

Jämlik vård

Evidensgruppen har sagt ja till att ta fram en rapport som belyser hur patientavgifter, egenavgifter och besöksavgifter skiljer mellan våra olika regioner. Även denna rapport ska presenteras vid Vårmötet/Dialogmötet och ligga till grund för dialogen.

Det är också mycket glädjande att vi inom svensk ortopedteknik nu har tre Ortopedingenjörer med en docentur. Det är David Rusaw, Gustav Jarl och Roy Tranberg. Dessutom har vi ju också en professor i Nerrolyn Ramstrand. Det går framåt!

OTB strategi

Vid höstmötet i november presenterade OTB styrelsen den nya genomarbetade strategin för föreningen.

Du som är intresserad att läsa den hittar strategin i sin helhet här.

OTB statistik 2021

Det har blivit dags att samla in data för OTB:s årliga statistik. Tobias Gullberg från Branschkansliet kommer i vanlig ordning att kontakta er för att få in era uppgifter. OTB styrelsen är tacksam för att ni medverkar till att vi kan presentera omfattningen på den Ortopedtekniska verksamheten i Sverige. I år hoppas vi att statistiken ska vara fullständig, och att alla verksamheter har möjlighet att bidraga.

Traineeutbildning

Den kommande traineeutbildningen den 17 mars som kommer behandla gånganalys och patientbemötande är glädjande nog fulltecknad.

OTB söker ny Branschdirektör

Göran Sigblad har verkat som OTB:s Branschdirektör på deltid sedan 2015. Nu har Göran bestämt sig för att bli pensionär och kommer att jobba kvar till sommaren. Styrelsen har därför utsett en arbetsgrupp bestående av Lars Adde, Kevin Moore och Erik Bråkenhielm att rekrytera ny Branschdirektör. Arbetsgruppen tar gärna mot tips på lämpliga kandidater. Uppgifter om tjänsten och kravprofil kan du läsa här

Jessika Broström

Och så hälsar vi Jessika Broström välkommen!

Inom OTB är vi många som jobbar för att branschen ska utvecklas och stärkas. Jessika Broström är en av dem och hon har varit aktiv inom branschrådet i några år. Jessika är OTB styrelsens enda kvinna. Vi bad henne berätta lite mer om sig själv här!