Inom OTB är vi många som jobbar för att branschen ska utvecklas och stärkas. Jessika Broström är en av dem och hon har varit aktiv inom branschrådet i några. Jessika är OTB styrelsens enda kvinna. Vi bad henne berätta lite mer om sig själv…


Hej! Mitt namn är Jessika Broström och jag är sedan 2014 VD för ett ungt protesbolag som heter Lindhe Xtend. Varje dag jobbar jag med innovation och förändring av invanda mönster och det är därför så spännande att jag har fått ta del av arbetet med att utveckla branschen och den möjlighet att påverka som jag har i min roll i Styrelsen för OTB. 

En av de viktigaste frågorna för mig att driva är att säkerställa att Sverige har en jämlik och högkvalitativ tillgång till ortopedteknik som är lika över hela vårt långa land. Det gagnar branschen men framför allt också användarna av ortopedtekniska produkter. Som representant för en av de minsta svenska tillverkarna, som driver innovationen framåt, är det också viktigt att säkerställa ett bra konkurrensklimat och att vi för en löpande dialog mellan branschens aktörer. Och just att vi har samlat både tillverkare, distributörer, landstingsdrivna och privata ortopedtekniska kliniker under samma tak är något vi ska vara riktigt rädda om. Det borgar för att vi kan bli starka tillsammans i en bransch som ju faktiskt är ganska liten, relativt sett. Att höja statusen på branschen och göra värdet synligt för fler är extra viktigt framöver och reflekteras i den nya strategin vi satte under förra året. 

Privat bor jag i Halmstad där också Lindhe Xtend har sitt huvudkontor. Jag gillar att resa, spela golf och tävlar även en del i tennis när jag får tillfälle. Lindhe Xtend skapades 2013 av Christoffer Lindhe, som själv är trippelamputerad och paralympier. Med en grundare som själv är användare har vi alltid patienten som utgångspunkt.