OTB söker ny Branschdirektör

Göran Sigblad har verkat som OTB:s Branschdirektör på deltid sedan 2015. Nu har Göran bestämt sig för att bli pensionär och kommer att jobba kvar till sommaren. Styrelsen har därför utsett en arbetsgrupp bestående av Lars Adde, Kevin Moore och Erik Bråkenhielm att rekrytera ny Branschdirektör. Arbetsgruppen tar gärna mot tips på lämpliga kandidater.

Uppdrag

Branschdirektören agerar på uppdrag av styrelsen och verkar för samtliga OTBmedlemmars intressen – oberoende av storlek och profil (ex service/produkt). Branschdirektören leder och driver det övergripande arbetet inom organisationen, bl.a. genom:

 • Sammankallande och sekreterare för styrelsen, diverse forum (ex dialogmöten) och OTB:s fokusgrupper. Samt ansvarar för det löpande arbetet mellan OTB:s huvudaktiviteter.
 • Skapa och upprätthålla externa relationer med relevanta och prioriterade intresseorganisationer, beslutsfattare, utbildningar, statliga myndigheter, patientföreningar och branschorgan.
 • Drivande av utvalda branschfrågor (fokusområden) – så som exempelvis upphandlingsmodeller, rekryteringar, standarder.
 • Internt och externt informationsarbete t.ex. web, nyhetsbrev och mail. Säkerställa att web och övriga informationskanaler hålls uppdaterade.
 • Stöd och adderande av mervärde till medlemmarna, ex genom koordinering av utbildningar, second opinion, etc.
 • Upprättande och uppföljning av budget och verksamhetens ekonomi

Profil

Vår nästa branschdirektör är en person med följande egenskaper:

 • En person med hög integritet
 • Meriterande är branscherfarenhet, gärna både från service och leverantörs-/tillverkarsidan
 • En person som är eller snabbt kan bli respekterad i branschen
 • Strukturerad och hög arbetskapacitet 
 • Självständig och god förmåga att driva igenom projekt/arbetsgrupper
 • Erfarenhet av projektledning
 • En god kommunikatör – van att formulera skriftlig text samt att presentera. Personen behöver ha en god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska
 • Erfaren att planera/strukturera arbete
 • Förståelse för lobbyarbete
 • Vara tillgänglig för fysiska möten i Sverige. 
 • Ekonomisk förståelse 

Omfattning

Tjänstens omfattning varierar över tid beroende på aktiviteter och uppdrag, men beräknas ligga på ca 40% – 50% av en heltid.