OTB:s Vårmöte/Dialogmöte 2022

I år kunde Branschen samlas till ett vårmöte i Stockholm den 26 april. Mötet var välbesökt och under temat Jämlik vård fick vi tillfälle att lyssna till många spännande presentationer. Utöver inbjudna gäster från våra olika Regioner hade OTB också bjudit in företrädare från några av våra större patientorganisationer. Vi kunde också få lyssna till två av Sveriges mest erfarna sjukvårdspolitiker och ställa frågor i en avslutande paneldebatt. Ett positivt möte som ändå ställer frågan: När ska det uppnås Jämlik vård i Sverige även vad gäller hjälpmedel?

Hur påverkar egenavgifter vårdnyttjande

Dialogmöte jämlik OT vård Egenavgifter

Socialstyrelsens uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet

Kliniska riktlinjer som innefattar ortopedtekniska lösningar i Sverige

OTB strategi och reimbursment i norden