9 april, 2019

OTB utbildning Gånganalys

Syfte Ge kunskap och viss vana vid instrumentell gånganalys i klinisk tillämpning. Kursen omfattar bl a: – Funktionell anatomi (med fokus på fot och ankel, samt pediatrik) – Gångens biomekanik – Systematisk okulär gånganalys – Instrumentell gånganalys (Kursen använder TEMPLO mjukvara från […]
9 april, 2019

OTB utbildning i Patientpsykologi – delaktighet

Kursen har väldigt kortfattat som mål: att förstå hur man som kliniker/patientmottagare kan bemöta och motivera patienten, och hjälpa hen att delta i att sätta upp mål och uppnå förväntningar på behandling. Föreläsare: Bjöörn Fossum, Professor vid Sophiahemmet, Stockholm och Dido Green […]
21 mars, 2019

OTB erbjuder fortbildningar

OTB kommer att erbjuda två fortbildningar för Ortopedingenjörer under 2019. Kurserna är ett resultat av den enkätundersökning om utbildningsbehov som genomfördes under 2018. Båda kurserna har deltagarbegränsningar men kommer att utvärderas efter genomförandet, och intentionen är att de kommer att ges på […]
20 december, 2018

Ortopedteknisk branschkonferens 2019

OTB och SOIF arrangerar tillsammans en Branschkonferens den 5-6/11 2019. Vid konferensen kommer såväl OTB:s höstmöte som SOIF:s årsmöte att genomföras. Konferensen kommer lokaliseras till Jönköping. Mer info om branschkonferensen kommer efter hand som programmet klarnar.
20 december, 2018

Vårmöte/dialogmöte 24/4 2019

OTB bjuder in till Dialogmötet 2019, och kommer att ha tema MDR Medical Device Regulation. Vi kommer att belysa frågan från tre olika perspektiv. Tillverkar-leverantör, upphandlar och utförar perspektiven. Inbjudan kommer att skickas ut i god tid före mötet.
5 december, 2018

Camp pro inviger ny Ortopedteknisk enhet på Sophiahemmet

Den 29/11 invigde Camp pro sin nya enhet på Sophiahemmet. Lokalerna har tidigare varit säte för Riksidrottsförbundet, men har omskapats till en mycket ändamålsenlig och inbjudande Ortopedteknisk avdelning. Vid invigningen som var mycket välbesökt sågs representanter för såväl kunder, förskrivare, kollegor och […]
26 september, 2018

Hälsohögskolan söker personal

Hälsohögskolan i Jönköping ledigförklarar en adjunkt tjänst. Klicka på länken för att komma till annonsen ! Annons tjänst HHJ
19 september, 2018

Swedeamps årsrapport 2017

Klicka för att hämta årsrapporten 2017 som PDF