21 mars, 2019

OTB erbjuder fortbildningar

OTB kommer att erbjuda två fortbildningar för Ortopedingenjörer under 2019. Kurserna är ett resultat av den enkätundersökning om utbildningsbehov som genomfördes under 2018. Båda kurserna har deltagarbegränsningar men kommer att utvärderas efter genomförandet, och intentionen är att de kommer att ges på […]
20 december, 2018

Ortopedteknisk branschkonferens 2019

OTB och SOIF arrangerar tillsammans en Branschkonferens den 5-6/11 2019. Vid konferensen kommer såväl OTB:s höstmöte som SOIF:s årsmöte att genomföras. Konferensen kommer lokaliseras till Jönköping. Mer info om branschkonferensen kommer efter hand som programmet klarnar.
20 december, 2018

Vårmöte/dialogmöte 24/4 2019

OTB bjuder in till Dialogmötet 2019, och kommer att ha tema MDR Medical Device Regulation. Vi kommer att belysa frågan från tre olika perspektiv. Tillverkar-leverantör, upphandlar och utförar perspektiven. Inbjudan kommer att skickas ut i god tid före mötet.
5 december, 2018

Camp pro inviger ny Ortopedteknisk enhet på Sophiahemmet

Den 29/11 invigde Camp pro sin nya enhet på Sophiahemmet. Lokalerna har tidigare varit säte för Riksidrottsförbundet, men har omskapats till en mycket ändamålsenlig och inbjudande Ortopedteknisk avdelning. Vid invigningen som var mycket välbesökt sågs representanter för såväl kunder, förskrivare, kollegor och […]
26 september, 2018

Hälsohögskolan söker personal

Hälsohögskolan i Jönköping ledigförklarar en adjunkt tjänst. Klicka på länken för att komma till annonsen ! Annons tjänst HHJ
19 september, 2018

Swedeamps årsrapport 2017

Klicka för att hämta årsrapporten 2017 som PDF
27 augusti, 2018

Enkät om fortbildning för Ortopedingenjörer

OTB gör en inventering av fortbildningsbehovet för Ortopedingenjörer. En arbetsgrupp bestående av Linnea Mastoraki Karlsson (Linds Ortopediska), Åsa Edlund (Region VGR), Anton Johannesson (ÖssurNordic), Rickard Bergman (Hälsohögskolan) och undertecknad har gjort en lista på tänkbara fortbildningsämnen. Du inbjuds nu att vara med […]
4 juni, 2018

OTB:s höstmöte 2018

Höstmötet 2018 kommer att hållas på Den Nordiska Bandagistkongressen i Köpenhamn Torsdag den 6 september. De olika intresseföreningarna har fått tid på kvällen mellan 17.30-19.30 för att hålla sina möten. Mer info och kallelse till mötet kommer att sändas ut till OTB:s […]