11 juni, 2021

Rapport från OTB:s arbetsgrupp ”Attraktiv bransch”

Ytterligare en arbetsgrupp inom ramen för OTB har gått i mål. Det är gruppen vi kallade ”Attraktiv bransch”. Arbetsgruppen visar där på ett antal aktiviteter som på sikt kan leda till en förstärkning och bredare geografisk spridning av sökande till OI programmet. […]
20 maj, 2021

MDR – riktlinjer för återanvändning av CE märkta produkter och komponenter

OTB har tagit fram riktlinjer för återanvändning av CE märkta ortopedtekniska produkter och komponenter. Vi har dessutom fler MDR vägledande dokument under fliken Branschdokument Du hittar rekommendationen här:
20 maj, 2021

OTB rekommenderar modell för förskrivning av kostsamma hjälpmedel

Vissa nya produkter har en kostnadsnivå som gör att förskrivning måste föregås av en betalningsförbindelse (godkännande) från den region som ska betala för hjälpmedlet. Det finns idag inget enhetligt sätt att beskriva och lämna underlag för regionen att ta beslut Det Ortopedtekniska […]
29 april, 2021

OTB branschstatistik 2020

Vid OTB:s årsmöte den 20/4 presenterades branschens statistik avseende 2020. Glädjande nog har antalet enheter ökat som rapporterar statistik. Siffrorna visar en viss påverkan av Covidpandemin. Det kan ses i både patientbesök och branschens totala omsättning som backar jämfört med 2019. Klicka […]
17 mars, 2021

Anmälan till Årsmöte/Vårmöte

Tisdag den 20 april kl 15.00- ca 17.00 håller OTB sitt ordinarie årsmöte. P.g.a. pandemin tvingas vi även denna gång hålla medlemsmötet som ett digitalt möte. Utöver ordinarie årsmötesfrågor kommer styrelsen också lämna information från de olika arbetsgrupper som arbetar. Vår Branschstatistik […]
9 februari, 2021

Full fart i våra arbetsgrupper

Just nu är det full fart på våra arbetsgrupper där deltagare från olika branschaktörer samverkar tematiskt för branschens utveckling och välstånd. Arbetsgrupp Tullverket Efter de Tullrevisioner som gjorts hos flera av våra medlemsföretag och som belagt tidigare tullfria ortoser med tull, har […]
9 februari, 2021

Vår ordförande Lars presenterar sig

Lars Adde är ordförande i OTB och berättar lite mer om sig själv och varför han tycker samverkan i branschen är viktigt.
15 januari, 2021

Ny medlem i OTB

Från årsskiftet hälsar vi Materialconsult AB välkomna som ny medlem i OTB. Bolaget har sin bas i Sundsvall och är utvecklare och återförsäljare av ortopediska skor och levererar idag skor över hela norden!