12 november, 2019

OTB:s pilotstudie Värdet av Ortopedteknik

OTB har genomfört en pilotstudie med en enkät för att mäta värdet av ortopedtekniska insatser. Pilotstudien genomfördes i början av 2019 vid enheter inom Aktiv Ortopedteknik och TeamOlmed Stockholm. Enkäterna skickades postalt till ca 1000 patienter 2 månader efter en leverans av […]
22 oktober, 2019

OTB kurs Patientpsykologi och delaktighet

Tisdagen den 1/10 samlades vi till det avslutande tillfället i OTB kursen Patientpsykologi och delaktighet. Professorerna Bjöörn Fossum och Dido Green hade delat upp sina pass under förmiddag och eftermiddag. Gedigen kunskap förmedlades och flera svåra frågor kunde diskuteras. OTB styrelsen kommer […]
24 september, 2019

Branschdagar 2019 Företagsworkshops Tisdag den 5/11 kl 13.00 – 14.45

Inte mindre än 8 olika företag erbjuder workshops att välja mellan. Varje workshop planeras ca 45 min. Det ger möjlighet att besöka två olika workshop under eftermiddagen. Se på kommande två sidor vilka workshops som du vill besöka.
26 augusti, 2019

Branschdagarna och höstmötet den 5-6 November – Program och anmälan

Den 5-6 November kommer OTB och SOIF:s Branschdagar att genomföras på konferensanläggningen Elmia i Jönköping. Vi hoppas på stort deltagande dels genom att det under tisdagen den 5:e genomförs inte mindre än åtta olika workshops som deltagarna kan välja bland. Onsdagen bjuder […]
6 maj, 2019

OTB rekommenderar traineeprogram för nyexaminerade Ortopedingenjörer

OTB presenterade vid årsmötet i april ett traineeprogram för nyutexaminerade Ortopedingenjörer. Branschen rekommenderar att samtliga enheter i Sverige som anställer nyutexaminerade Ortopedingenjörer erbjuder detta. Programmet har tagits fram i samarbete med Aktiv Ortopedteknik och TeamOlmed.
30 april, 2019

Det fjärde Dialogmötet

Onsdag den 24/4 höll OTB sitt fjärde dialogmöte. Mötet var välbesökt med ett sextiotal deltagare. Vid mötet behandlades det nya MDR direktivet från EU som ger anledning att se över sina rutiner både för upphandlare, leverantörer och utförare av ortopedteknik. Vid mötet […]
9 april, 2019

OTB utbildning Gånganalys

Syfte Ge kunskap och viss vana vid instrumentell gånganalys i klinisk tillämpning. Kursen omfattar bl a: – Funktionell anatomi (med fokus på fot och ankel, samt pediatrik) – Gångens biomekanik – Systematisk okulär gånganalys – Instrumentell gånganalys (Kursen använder TEMPLO mjukvara från […]
9 april, 2019

OTB utbildning i Patientpsykologi – delaktighet

Kursen har väldigt kortfattat som mål: att förstå hur man som kliniker/patientmottagare kan bemöta och motivera patienten, och hjälpa hen att delta i att sätta upp mål och uppnå förväntningar på behandling. Föreläsare: Bjöörn Fossum, Professor vid Sophiahemmet, Stockholm och Dido Green […]