För fösta gången arrangerade OTB och SOIF ett gemensamt möte med medlemsmöten och fortbildning. Många hörde av sig ville kunna ta del av presentationerna. Ta dessutom gärna del av några bilder från mötet.


Nedan kan du ladda ner dokument från höstmötet.

Förskrivning - Socialstyrelsen

 

Inera digitalisering

 

Ortopedtekniska utbildningar

 

Fotkirurgi - Per Henrik Ågren

 

Development of overuse injuries - Grau

 

Checklistor

 

Amputation- Capio - St.Göran

 Foto: Isak Haapaniemi