2 februari, 2016

OTB träffade Fysioterapeuterna

Vid ett möte mellan OTB:s ordförande Gudjon Karasson, Branschdirektör Göran Sigblad och Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal framkom att OTB och Fysioterapeuterna som branschförbund har många gemensamma beröringspunkter. Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster. Med sina 12 400 medlemmar och 16 anställda är Fysioterapeuterna förvisso […]
29 november, 2015

Hur utbildar man sig till Ortopedingenjör / Ortopedtekniker ?

Utbildning till Ortopedingenjör/Ortopedtekniker sker vid Hälsohögskolan i Jönköping. Utbildningen till Ortopedingenjör är en högskoleutbildning under tre år. Ortopedtekniker är en YH- utbildning under två år. Länk till utbildningen för ortopedingenjörer   Länk till utbildningen för ortopedtekniker
29 november, 2015

OTB:s höstmöte 2015

Tisdagen den 24 november höll OTB sitt höstmöte i Stockholm. Drygt 40 personer som representerade de allra flesta av OTB:s medlemmar var samlade. Mötet gästades av flera talare från Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys, men även av företaget Ecoonline som […]
19 november, 2015

Upphandlingar av serviceavtal

Upphandlingar av serviceavtal inom ortopedteknik sker på många olika sätt. OTB styrelsen har ambitionen att kunna lämna förslag på lämplig form och anvisningar att kunna användas i framtida upphandlingar. Arbetet ska bedrivas i en fokusgrupp med företrädare både från branschen och från […]
4 november, 2015

Branschstandard för streckkoder

OTB kommer verka för att om möjligt få en branschstandard för streckkoder. Arbetet syftar till att underlätta för de olika företagen att kunna hålla reda på vilken del av streckkoden som är artikelnummer respektive serienummer. Arbetet påbörjas under 2015 och redovisas under […]
4 november, 2015

OTB välkomnar offentliga enheter

Sedan 2014 kan även offentligt drivna enheter inom ortopedteknik bli medlemmar i OTB. Det innebär att OTB numera är en intresseorganisation där både privata och offentligt drivna enheter arbetar tillsammans för branschens utveckling. Glädjande nog har ett antal offentliga enheter redan nu […]
4 november, 2015

Ny broschyr från OTB

En arbetsgrupp inom OTB har tillsammans med en byrå producerat en broschyr med titeln Ortopedteknik – ett bättre liv för många. Broschyren beskriver vad den ortopedtekniska branschen kan betyda för patienter och brukare samt ger en kort beskrivning av den ortopedtekniska branschen.