30 augusti, 2021

Riktlinjer för bedömning av riskklass för en specialanpassad produkt som används med en CE-märkt produk

Ladda ner dokumentet genom att klicka här
26 augusti, 2021

OTB bjuder in till Dialogmöte/Höstmöte

Tisdag den 16 November arrangerar OTB möte i Stockholm. Vid mötet kommer vi belysa ett antal spännande framtidsfrågor och ge utrymme till en dialog med företrädare för våra olika Regioner. Anmälan och program hittar du i den länkade filen Dialog/Höstmöte
23 augusti, 2021

Erik Bråkenhielm presenterar sig

God dag! Erik Bråkenhielm heter jag som är den nyaste medlemmen i OTB:s styrelse. Jag är 39 år gammal och bor i Stockholm med fru och två barn. Vid sidan om ortopedtekniken är Squashen en stor passion, och jag försöker hinna spela […]
11 juni, 2021

Rapport från OTB:s arbetsgrupp “Attraktiv bransch”

Ytterligare en arbetsgrupp inom ramen för OTB har gått i mål. Det är gruppen vi kallade ”Attraktiv bransch”. Arbetsgruppen visar där på ett antal aktiviteter som på sikt kan leda till en förstärkning och bredare geografisk spridning av sökande till OI programmet. […]
20 maj, 2021

MDR – riktlinjer för återanvändning av CE märkta produkter och komponenter

OTB har tagit fram riktlinjer för återanvändning av CE märkta ortopedtekniska produkter och komponenter. Vi har dessutom fler MDR vägledande dokument under fliken Branschdokument Du hittar rekommendationen här:
20 maj, 2021

OTB rekommenderar modell för förskrivning av kostsamma hjälpmedel

Vissa nya produkter har en kostnadsnivå som gör att förskrivning måste föregås av en betalningsförbindelse (godkännande) från den region som ska betala för hjälpmedlet. Det finns idag inget enhetligt sätt att beskriva och lämna underlag för regionen att ta beslut Det Ortopedtekniska […]
29 april, 2021

OTB branschstatistik 2020

Vid OTB:s årsmöte den 20/4 presenterades branschens statistik avseende 2020. Glädjande nog har antalet enheter ökat som rapporterar statistik. Siffrorna visar en viss påverkan av Covidpandemin. Det kan ses i både patientbesök och branschens totala omsättning som backar jämfört med 2019.
17 mars, 2021

Anmälan till Årsmöte/Vårmöte

Tisdag den 20 april kl 15.00- ca 17.00 håller OTB sitt ordinarie årsmöte. P.g.a. pandemin tvingas vi även denna gång hålla medlemsmötet som ett digitalt möte. Utöver ordinarie årsmötesfrågor kommer styrelsen också lämna information från de olika arbetsgrupper som arbetar. Vår Branschstatistik […]