Vi är Ortopedteknik!

För oss är du som arbetar inom branschen vår största tillgång när det kommer till marknadsföring av branschen och de yrken vi representerar. 

Det finns ingen som har den kunskapen som ni har om hur det är att arbeta med ortopedteknik och ingen som förstår den glädjen det innebär att se sina patienter klara av sin vardag och nå sina mål tack vare de hjälpmedel vi tillverkar.

Tillsammans kan vi göra skillnad!


Vad kan jag som kliniker göra?

Prata!

Det enkla svaret är att genom att prata med patienter, vänner och bekanta eller någon ni möter på stan om vad ni gör så ökar vi kunskapen om vad ortopedteknik är och vilka möjligheter som finns inom branschen.

Ni är våra bästa ambassadörer om vi vill ha fler nya kollegor

Vad kan vi som ortopedteknisk avdelning göra?

Många som besöker er blir intresserade!

Flera som söker sig till de ortopedtekniska yrkena har redan viss erfarenhet av ortopedtekniken, antingen som patient själva eller som anhörig/medföljande.

Se till att det finns material om de yrkesval som finns i branschen i väntrummen och visa upp verksamheten för de som är intresserade. Material att skriva ut finns här

Erbjud studiebesök eller sommarjobb om ni har möjlighet. Ortopedtekniken är så pass okänd att det är viktigt att informera om vad vi gör för att någon ska våga påbörja en högskoleutbildning. 

Vad kan vi som företag inom branschen göra?

Visa vad ni gör!

Det är ofta ni som har den stora påverkansmöjligheten mot den breda allmänheten. För en bransch med många små aktörer är ni leverantörsföretag oftast mer etablerade på t.ex. sociala medier och i kontakt med media. 

Lyft upp vad ni gör och sprid det på alla sätt ni kan, reklam för era ortopedtekniska produkter synliggör ortopedtekniken samtidigt!

Ibland är det inte alltid lätt för kliniska kollegor att få tid att åka på mässor eller göra skolbesök. Hjälp oss med detta för finns inga ortopedingenjörer har inte bara den kliniska verksamheten problem utan ni förlorar också stora kunder.