Upphandlingar av serviceavtal

Upphandlingar av serviceavtal inom ortopedteknik sker på många olika sätt. OTB styrelsen har ambitionen att kunna lämna förslag på lämplig form och anvisningar att kunna användas i framtida upphandlingar. Arbetet ska bedrivas i en fokusgrupp med företrädare både från branschen och från beställare av ortopedteknisk service. Arbetet påbörjas under 2015 och redovisas under första halvåret 2016.