OTB träffade Fysioterapeuterna

Vid ett möte mellan OTB:s ordförande Gudjon Karasson, Branschdirektör Göran Sigblad och Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal framkom att OTB och Fysioterapeuterna som branschförbund har många gemensamma beröringspunkter. Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Med sina 12 400 medlemmar och 16 anställda är Fysioterapeuterna förvisso mycket större än OTB, men Stefan erbjöd generöst OTB att ta del av deras erfarenheter som branschorganisation och en tydligare samverkan i framtiden. I det dagliga kliniska arbetet är samverkan mellan Ortopedingenjör och Fysioterapeut runt en patient så viktigt. Denna samverkan sker runt om i Sverige på de allra flesta sjukhus och vårdinrättningar. OTB ser väldigt positivt på den här kontakten och kommer arbeta för att utveckla samarbetet med Fysioterapeuterna.