Från 2016 har leverantörsföretaget Embreis valt att gå in som ny medlem i OTB. Vi hälsar Ulf och Thomas med medarbetare välkomna.