Branschstandard för streckkoder

OTB kommer verka för att om möjligt få en branschstandard för streckkoder. Arbetet syftar till att underlätta för de olika företagen att kunna hålla reda på vilken del av streckkoden som är artikelnummer respektive serienummer. Arbetet påbörjas under 2015 och redovisas under första halvåret 2016.