Två nya medlemmar till OTB.

Ortopedteknikenheterna i Region Västerbotten och Region Norrbotten har valt att ansluta sig till branschorganisationen. Det är mycket glädjande och innebär att samtliga enheter som drivs i offentlig regi nu är medlemmar i OTB. Ortopedteknik i Västerbotten ingår i centrum Rörelseorganens sjukdomar och Jan Ottosson är enhetschef på Ortopedteknik i Umeå. I Norrbotten och Sunderby/Gällivare sjukhus är Anna-Greta Henriksson enhetschef för Ortopedteknik.

 Varmt Välkomna till OTB!