Europas första professor i ortopedteknik

Nerrolyn Ramstrand från Örserum utanför Jönköping har utsetts till Sveriges och Europas första professor i ortopedteknik.

Nerrolyn Ramstrand är uppvuxen i Australien och tog sin examen som ortopedingenjör vid La Trobe University i Melbourne där hon några år senare disputerade. Hon flyttade därefter till Kanada för att arbeta både kliniskt och med undervisning. I samband med en konferens fick hon kontakt med Hälsohögskolan i Jönköping som erbjöd henne arbete. Det tog något år innan hon nappade på erbjudandet, men är sedan 2003 bosatt i Jönköping med sin man Simon som hon har två pojkar med.

I Jönköping har hon undervisat på Ortopedingenjörsprogrammet vid Hälsohögskolan och bidragit till att bygga upp forskningen inom ortopedteknik. Nerrolyn Ramstrand har varit biträdande forskningschef på Hälsohögskolan, men arbetar nu 50 procent som rådgivare till vd för Internationaliseringsfrågorna på Hälsohögskolan och 50 procent egen forskning och utbildning.

Tidigare har måtten på ett hjälpmedels effekt ofta varit kopplade till funktion och biomekaniska mått. Nerrolyn Ramstrands forskning tar sikte på att lyfta fram den skillnad ett hjälpmedel kan skapa i människors liv och livskvalitet. På frågan vilken betydelse en professur i ämnet kan ha för utbildningen och för den ortopedtekniska branschen hoppas hon att det kan bidra till att ortopedteknik i olika sammanhang får ökad synlighet och gehör.

Det handlar exempelvis om att i större utsträckning vara del av den akademiska diskussionen, och öka tilldelningen av anslag för forskning och inhämtande av ny kunskap inom ämnet, säger Nerrolyn Ramstrand.

Om 10 år hoppas hon att Hälsohögskolan ska ha en egen forskargrupp inom ortopedteknik och att utbildning på alla nivåer är världsledande (Grundutbildning, Masterutbildning, handleda doktorander). Den ortopedtekniska branschen ser utnämningen av Nerrolyn Ramstrand som ett viktigt steg att lyfta fram ortopedtekniken ytterligare som en egen vårdspecialitet.


Göran Sigblad
Branschdirektör, Ortopedtekniska Branschrådet