Dialogmöte/årsmöte – Förändringar

Pga yttre omständigheter så kommer årets upplaga att förändras och dialogmötet uteblir. Istället förlänger vi eftermiddagens medlemsmöte och gör tillställningen digital och öppen för alla medlemmar.

Datum: 24/4

Plats: Teams

Nytt schema:

13.00 Välkomnande och öppnande av mötet

13.05 Presentationer om studier relaterade till hälsoekonomi för ortopedtekniska produkter.

14.05 Presentation årets statistik

14.20 Paus

14.30 Årsmöte OTB

16.00 Avslutning