Vårmöte 2023 – Program

Plats för Dialogmötet/Årsmötet är:  Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115

Dagens tema – Värdeskapande ortopedteknik och patientnytta

Om ni inte anmält er än: esMakerNX3

Tider:

10.00 Start Dialogmötet 

10.15 Kostnad vs patientnytta

10.45 Fika

11.00 Presentation enkätstudien

12.15 Lunch

13.00 En regions (VGR) perspektiv på produktupphandling och kravställande

13.30 prel. forts dialogmötet med brukarföreningar

14.00 Presentation årets statistik

14.15 Ortopedtekniska utbildningar och framtiden

14.30 Avslutning dialogmötet

14.30 Fika

15.00 OTB:s Årsmöte för medlemmar

16.30 Avslutning Årsmötet