Schema för årsmötet

Lite mer detaljerat schema:

13.00 Välkomnande och öppnande av mötet

13.05-13.35 Impact of time to receipt of Prothesis on Total Healthcare Costs 12 Months Post-amputation – Dr Shane Wurdeman

13.35-14.05 Walkers vs. Casts at ankle fractures – Dimo Tzotzis

14.05 Presentation årets statistik

14.20 Paus

14.30 Årsmöte OTB (För medlemmar i OTB)

16.00 Avslutning