Den 27 april samlades ett trettiofemtal deltagare från de flesta av OTB:s medlemmar till vårmöte och årsmöte. Under förmiddagens program lyftes frågan om en branschstandard för streckkoder med Tomas Vennebo från GS 1 som utgör den kommande standarden för streckkodsmärkning inom sjukvården. Vidare talade Mats Bojestig, Hälso och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, om ett nationellt kunskapsstöd inom primärvården som är under utarbetande. Tillsammans med Magnus Lilja som gav exempel på hur kunskapsstöd har utvecklats inom ortopedteknik med checklistor i det dagliga patientarbetet gav det en förhoppning om att patienter på sikt ska få en ännu mer lika vård på lika villkor. OTB:s systerorganisationer OVL i Norge representerade av Håkon Jensen och Björn Svären, och Mads Harbo från Bandagisterna i Danmark presenterade deras verksamheter och villkor för branschen. Via Fredrik Skepp fick vi också en inblick av branschen i Finland. Det är tydligt att den Ortopedtekniska verksamheten i Norden organiseras på helt olika sätt  Under eftermiddagen presenterade Fredrik Skepp det idédokument om serviceupphandlingar som en bred arbetsgrupp inom OTB har presenterat under våren. Dokumentet kan laddas ner på hemsidan. Årsmötet med sedvanliga förhandlingar och informationspunkter avslutade dagen. Nedan finns de flesta av dagens olika presentationer.

GS1-systemet-för-hälso-och-sjukvårdssektorn-10_Ortopediska-Branschrådet.pdf ortoped-teknik-m-bojestig.pdf OTB-møtet-27-april-2016-OVL.pdf Den Danske Bandagistbranche 2016