Tisdagen den 3 november höll OTB sitt traditionella höstmöte. Denna gång som ett videomöte pga Coronapademin. Ett trettiotal medlemmar hade kopplat upp sig för att ta del av information om de olika aktiviteter som OTB jobbar med. Under mötet presenterades bl.a. en undersöknng som gjorts bland OTB:s medlemmar för att undersöka pandemins hittillsvarande effekter på branschen. Hälsohögskolan i Jönköping hade också bjudits in för att presentera såväl pågående forskningsprojekt som OTB stöder och de olika utbildningsprogrammen som lärosätet driver. Mer om Coronaenkäten går att läsa i bilagda presentation från mötet.

Du kan se den här