OTB:s Dialogmöte/höstmöte

Ett 60-tal deltagare möttes för att ta del av viktiga Branschfrågor och fick möta en ny patientorganisation.

Det var nog många som var glada att få träffas igen då OTB anordnade möte den 16 November. Under en dag informerades och diskuterades flera viktiga branschfrågor. Bl.a. fick deltagarna stifta bekantskap med en nystartad patientförening, Momentum. De har sitt ursprung från Norge där föreningen funnits ca 25 år och har ca 750 medlemmar. Förhoppningen är stor att Momentum ska växa sig stark även i Sverige och bli en röst att räkna med i den framtida utvecklingen av Ortopedteknik i Sverige.

Professor Nerrolyn Ramstrand redovisade att projektet som ska mäta patienters upplevelser hur de uppfattar värdet av sina ortopedtekniska hjälpmedel nu kommer att starta och redovisas under 2022. Det blir väldigt spännande information, både för utförare och de som betalar för de ortopedtekniska tjänsterna. Detta och mycket mer kunde deltagarna ta del av under dagen, som sedan avslutades med OTB:s höstmöte. Nästa gång OTB bjuder in till medlemsmöte och Dialogmöte blir den 26 april 2022.

Se presentationen från Momentum!