OTB arrangerade den 17 mars en kurs avsedd i första hand för de som arbetar i traineeprogram vid olika ortopedtekniska enheter i landet. Kursen var fulltecknad och behandlade på förmidagen gånganalys med förhållandevis enkla verktyg och på eftermiddagen förändringsinriktad kommunikation. Föreläsare var Anders Tange från företaget Ortos i Bröndby Danmark och Agnetha Borell vid Hälsohögskolan i Jönköping. Kursen var uppskattad av deltagarna och en repris kommer troligen om något år.