OTB rekommenderar modell för förskrivning av kostsamma hjälpmedel

Vissa nya produkter har en kostnadsnivå som gör att förskrivning måste föregås av en betalningsförbindelse (godkännande) från den region som ska betala för hjälpmedlet. Det finns idag inget enhetligt sätt att beskriva och lämna underlag för regionen att ta beslut

Det Ortopedtekniska Branschrådet har i en arbetsgrupp utvecklat en modell avsedd att användas i bedömningen och förskrivningen av särskilt kostsamma ortopedtekniska hjälpmedel med hög komplexitet. Modellen med några dokument avsedda för förskrivning av mikroprocessorstyrda knäleder hittar du här.

Klicka för att komma åt Ansokningsblankett-sarskilt-behov-_OTB.pdf

Generell modell för förskrivning av kostsamma hjälpmedel