Fokusgrupper

OTB har en mycket liten operativ resurs. När vi vill ta fram gemensamma dokument och vägledningar för branschen så bygger vår metod på att medlemmarna medverkar och bidrager till arbetet. Den metod vi har valt, är att bjuda in och samla olika fokusgrupper med specifika uppdrag som utgår från vår styrelse. Branschdirektören sammankallar och driver arbetet, men resultatet utgår från arbetsgruppens gemensamma erfarenheter och ståndpunkter.
 

Pågående fokusgrupper 2017


- Vägledning Märkning av Ortopedtekniska produkter med streckkoder
- Vägledning Produktupphandlingar