MDR – riktlinjer för återanvändning av CE märkta produkter och komponenter

OTB har tagit fram riktlinjer för återanvändning av CE märkta ortopedtekniska produkter och komponenter. Vi har dessutom fler MDR vägledande dokument under fliken Branschdokument

Du hittar rekommendationen här: