Vår ordförande Lars presenterar sig

Inom OTB är vi många som jobbar för att branschen ska utvecklas och stärkas. Lars Adde är en av dem och han har varit aktiv inom branschrådet många år varav flera som ordförande. Vi bad honom berätta lite mer om sig själv…

Hei,
Jeg heter Lars Adde, jeg ble akkurat 53 år, er gift og har tre barn som begynner å bli voksne. Når jeg ikke er i Helsingborg, bor jeg på Nesodden utenfor Oslo. Som mange andre i Norge har vi hytte på fjellet, der jeg bruker mye av min fritid. Jeg er også en entusiastisk løper og skiløper.

Siden 2013 har jeg vært VD i Camp Scandinavia. Dette er den nordiske delen av Allard Support for Better Life! med hovedkontor i Helsingborg. Jeg ble med i OTB styrelsen i 2013 og har vær ordførende det siste året.

Jeg har en master i business som grunnutdanning og var i perioden 1995 til 2013 i ulike posisjoner i OCH ortopedi AS i Norge, de siste årene som VD. Fra 2004 til 2013 satt jeg også i styret i OTBs søsterorganisasjon i Norge OVL. Jeg har med andre ord vært i den ortopeditekniske bransjen i det meste av min karriere. Noen vil kanskje si at det er lite kreativt og defensivt. Jeg vil derimot si at det oppleves givende og utviklende å arbeide i en så unik bransje. Her kan man drive business samtidig som man kan gjøre noe som har stor betydning for enkeltindivider med spesielle behov, for helsevesenet og for samfunnet for øvrig.

Grunnen til at jeg har valgt å engasjere meg i arbeidet med bransjeforeninger er at jeg tror at vi i en så liten bransje har alt å tjene på å samarbeide. Vi skal selvfølgelig konkurrere og forsøke å gjøre det beste for hver vår bedrift. Men vi har utrolig mange saker som vi kan og bør samarbeide om for å fremme den ortopeditekniske bransjen. Om vi liker det eller ikke så er vi fortsatt på mange måter en «hemmelig tjeneste», både lokalt og internasjonalt. For å endre på det må alle gode krefter arbeide sammen, og da tror jeg OTB kan være et godt og viktig forum for dette!