Läkemedelsverket om Ortopediska fotbäddar och inlägg

Inlägg och fotbäddar är en stor del av verksamheten på en ortopedteknisk enhet. Det är inte ovanligt att även andra yrkesgrupper och till och med personer utan medicinsk utbildning erbjuder tjänster och produkter inom detta område.  I bifogade dokument klargör Läkemedelsverket vad som gäller för medicintekniska produkter och specialanpassade produkter.

Läs mer i bilaga

Ortopediska-fotbäddar-och-inlägg-skrivelse-002.docx.pdf