Idédokument för upphandlingar

Ortopedtekniska branschrådet (OTB) har sammanställt vår uppfattning i några för branschen viktiga punkter som vi vill ge möjlighet för upphandlande landsting att ta del av inför kommande upphandlingar. OTB medverkar dessutom gärna vid s.k. hearing eller på annat sätt som en opartisk samverkanspartner inför upphandlingar.

20160315-Upphandlingsdokument.pdf