Höstmöte 2023
OTB styrelsemöte och Höstmöte
Den 26/10 har styrelsen en heldag med arbete gällande strategiarbetet och efter det kommer eventuella förslag att skickas ut i god tid före höstmötet i enlighet med önskemål från vårt senaste vårmöte.

Den 27/11 är det som tidigare meddelats dags för Höstmötet. Vi hade ju tänkt ha det i samband med Ortopedteknik 2023 men pga. att stadgarna fastslår att det ska ligga i kvartal 4 så fick vi dela på det hela. I år så kommer det då bli en enklare version av höstmöte som sker digitalt via länken nedan. Det blir en kortare formell del och så hoppas vi att vi kan få till diskussioner även i digitalt format. 

Vi i styrelsen önskar också att få in era förslag för föreningen minst två veckor innan mötet för att vi ska ha tid att vid behov förbereda ärendet.

Datum: 27/11
Tid: 15.00-17.00
Plats: Teams se nyhetsutskick för adress eller kontakta Simon (ramstrand@ot-branschen.se)