Höstmöte

Dagordning, Höstmöte 2023 

Måndagen den 27 November 2023, kl. 15.00 

Mötet sker digitalt, länk finns här: 

Microsoft Teams-möte  

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten  

Klicka här för att ansluta till mötet  

Mötes-ID: 398 720 232 03  
Lösenord: mGCEk5  

Ladda ned Teams | Anslut på webben 

Läs mer | Mötesalternativ 

 1. Höstmötets öppnande 
 1. Val av ordförande, sekreterare och justerare 
 1. Fastställande av dagordning 
   
 1. Föregående protokoll 
   
 1. Rapporter från verksamheten 
 1. Medlemsfrågor 
 1. Om valfrihetssystem  
 1. Branschens utbildningar 
 1. Arbetsgrupper, status 
 1. Marknadsföringsarbetet 
 1. Styrelsens strategigenomgång 
 1. Budgetgenomgång 
 1. Beslutsfråga 
 1. Fastställande av avgifter och budget 2024 
 1. Vårmöte/Dialogmöte 2024 
 1. Övriga frågor  
 1. Styrelsens sammansättning och arbetsformer 
 1. Nästa möte 
   
 1. Höstmötets avslutande