En arbetsgrupp inom OTB har tillsammans med en byrå producerat en broschyr med titeln Ortopedteknik – ett bättre liv för många. Broschyren beskriver vad den ortopedtekniska branschen kan betyda för patienter och brukare samt ger en kort beskrivning av den ortopedtekniska branschen.