Erik Bråkenhielm presenterar sig

God dag!

Erik Bråkenhielm heter jag som är den nyaste medlemmen i OTB:s styrelse. Jag är 39 år gammal och bor i Stockholm med fru och två barn. Vid sidan om ortopedtekniken är Squashen en stor passion, och jag försöker hinna spela minst fyra gånger i veckan.

Jag har arbetat inom branschen sedan 2014, då jag började som VD på dåvarande OT-Center. Senare har jag bytt till andra tjänster inom Ottobock Scandinavia, och arbetar sedan ett knappt år tillbaka som VD för såväl Aktiv Ortopedteknik Ottobock Scandinavia. Före min tid hos Ottobock och Aktiv arbetade jag huvudsakligen med manuella rullstolar på företaget Etac, och dessförinnan jobbade jag ett antal år på Scania, främst inom produktutveckling. Jag är utbildad till civilingenjör inom mekatronik och industriell ekonomi. 

Under min tid i den ortopedtekniska branschen har jag fått tillfälle både att lära känna företagen och dynamiken oss emellan, men framförallt har jag träffat många trevliga och intressanta kollegor, partners, kunder och konkurrenter. Det är för mig slående hur mycket gemensamt vi har och det är tydligt att vi tillsammans behöver arbeta mot gemensamma mål, för att säkerställa positiv utveckling i branschen. Ortopedtekniken väldigt mycket mer att ge inom vården och det finns stor potential för tillväxt – om vi lyckas marknadsföra våra tjänster och produkter framför andra alternativ. 

Vi kommer att behöva fortsätta att samarbeta bl.a. kring områden såsom evidens, vårdresultat och marknadsföring för att vi tillsammans skall utgöra en större och viktigare del av vården i Sverige. Vi har också en viktig roll i att väcka intresse för branschen för framtida ortopedingenjörer och -tekniker. Jag ser mycket fram emot denna gemensamma resa där jag både hoppas kunna lära mig mycket genom arbetet i styrelsen, och att även jag på sikt skall kunna bidra till en mer ortopedteknisk framtid – för fler!