Enkät om fortbildning för Ortopedingenjörer

OTB gör en inventering av fortbildningsbehovet för Ortopedingenjörer. En arbetsgrupp bestående av Linnea Mastoraki Karlsson (Linds Ortopediska), Åsa Edlund (Region VGR), Anton Johannesson (ÖssurNordic), Rickard Bergman (Hälsohögskolan) och undertecknad har gjort en lista på tänkbara fortbildningsämnen.
Du inbjuds nu att vara med och ge dina synpunkter på behovet av fortbildning. Som vi tidigare har meddelat finns ambitionen att vissa kurser ska kunna vara återkommande över tid. Vissa kurser ska kunna ge Högskolepoäng, men det får vi återkomma till längre fram.

Klicka på länken för att hämta hem enkäten. Där får du avge fem svar på ämnen som du anser vara de mest prioriterade områdena att börja skapa fortbildningar i.
Du svarar på enkäten anonymt och den är öppen för svar t.o.m. fredag den 7 september.

Eftersom jag inte har mailadresser till alla Ortopedingenjörer, så skulle jag vilja be er på de olika företagen och klinikerna att sprida det här mailet till era kollegor. Då får våra medlemmars Ortopedingenjörer chansen att vara med och ge sina synpunkter.

Välkommen med era svar genom att klicka på länken nedan;

enkät fortbildning OI

Göran Sigblad
Branschdirektör
Leg.Ortopedingenjör, Fil.Mag.