Plats för Dialogmötet/Årsmötet är:  Freys Hotell – Bryggargatan 12, Stockholm

Dagens tema – Kan ortopedteknik  vara lönsamt?

I anslutning till de olika programpunkterna kommer det finnas möjlighet till dialog.

Dialogmötet inkl. lunch är kostnadsfritt och riktar sig till chefer inom OTB:s medlemmar och personer inom region/landsting som hanterar upphandlingar och uppföljning av Ortopedtekniska service och produktavtal. Dessutom välkomnar vi även denna gång representanter för patientorganisationer samt politiska företrädare.

För anmälan följ länken nedan.

Program

Tider:

10.00 Start Dialogmötet 

10.15 Hälsoekonomi och ortopedteknik

10.45 Fika

11.00 Exempel på hälsoekonomiska studier inom ortopedteknik

12.00 Lunch

13.00 forts dialogmötet med paneldebatt om kostnadsutveckling, produktutveckling och betalningsförmåga

13.45 Presentation årets statistik

14.00 Avslutning dialogmötet

14.00 Fika

14.30 OTB:s Årsmöte för medlemmar

16.00 Avslutning Årsmötet