Den 5-6/11 avhölls de Ortopedtekniska Branschdagarna denna gång i Jönköping på Elmia konferens. Nästan 200 personer hade tagit sig till Jönköping för två intressanta Branschdagar med huvudtemat Motorik och kognition. Nytt för dessa dagar var de åtta olika workshops som leverantörer hade ordnat under tisdagseftermiddagen. Efter tisdagens workshopar fortsatte programmet med SOIF:s årsmöte och därefter OTB:s höstmöte. På kvällen socialiserade de flesta med bowling och efterföljande traditionell ”pytt i panna”.
Onsdagens program hade samlat många olika talare. Extra roligt att arrangörerna fått ok från ”årets sjukgymnast” Professor Charlotte Häger från Umeå. Hennes och de flesta andras presentationer kan du snart hitta som länkar under texten. Så många som 17 olika utställare hade mött upp och under de många kaffepauserna fick de möjligheter att träffa kunder och visa sina produkter. OI Marcel Conradi från Holland gav åhörarna tänkvärda tankar om att bygga en OTA utifrån ett framtidsperspektiv med multiprofessionella team och inbjudande lokaler. Arrangemanget hade utarbetats av OTB och SOIF gemensamt. Arbetet har fungerat väl. Därför ser vi fram mot ett nytt gemensamt arrangemang hösten 2020.

Presentationer från Branschdagarna presenteras under detta inlägg!

Presentationer:
Biofeedback-in-Orthotics_OTB_Christina-Ma.pdf (460 nedladdningar )
Nerrolyn-Ramstrand-ppt.pdf (472 nedladdningar )
Framtidens-Ortopedteknik-Anton-Johannesson.pdf (476 nedladdningar )
How-to-build-an-OP-workshop-for-the-future-versie-4-1.pdf (531 nedladdningar )