Årsmötet 2020 via videolänk

Pga den pågående Coronapandemin fick årets årsmöte i OTB genomföras som ett Videomöte. Inte mindre än 20 medlemmar av föreningens 31 kopplade upp sig för att medverka i mötet. Ordförande Gudjon Karason ledde mötet som genomfördes på ett tydligt och informativt sätt. Bl.a. presenterades branschstatistik för fjärde året och de oilka arbetsgrupper som OTB har haft igång sedan förra mötet. Inom kort publiceras protokollsanteckningar med bilagor på hemsidan under fliken möteshandlingar. Vid årsmötet valdes Lars Adde (bilden) till ny ordförande i OTB efter att Gudjon Karason lämnar styrelsen efter många väl genomförda år som ordförande. Även Björn Klaveness lämnar styrelsen. Ersättare till Gudjon och Björn är Lars Wallsten TeamOlmed och Kevin Moore Fillauer.