OTB tillsätter arbetsgrupp för att samla in och presentera ortopedteknisk evidens.

Vid senaste årsmötet ställde Claes Esplund DJO en fråga om OTB skulle kunna starta en arbetsgrupp för att samla in och presentera evidens inom det ortopedtekniska området. Styrelsen har diskuterat frågan och är positiv till att starta en sådan grupp. Deltagarna till arbetsgruppen ska sökas bland personer i företagen med stort intresse för området (gärna med doktorandkunskap). Göran Sigblad blir sammankallande för gruppen.

OTB söker nu därför bland medlemmarna personer som kan tänka sig att ingå i denna arbetsgrupp. Gruppen kommer att bestämma vilket område inom ortopedtekniken som arbetsgruppen ska starta med. Arbetssätt är inte fastlagt utan får bli ytterligare en diskussion i arbetsgruppen, men det är förstås värdefullt om deltagarna kan få genomföra uppgiften på arbetstid efter accept från närmaste chef.

Eftersom uppgiften kan ses som ett oändligt arbete, ska arbetsgruppen presentera en arbetsplan med tydliga avgränsningar som ska accepteras av styrelse och närmaste chef.

Vi räknar med att starta arbetsgruppen i slutet av augusti 2017.

Eventuella frågor och Ansökan att ingå i arbetsgruppen skickas till Göran Sigblad på mail sigblad@ot-branschen.se senast den 10 Juni 2017.