Är du armamputerad och vill förbättra kontroll över din protes?

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg söker deltagare till en studie för förbättrad kontroll av myoelektrisk protes. Studien innefattar benförankrad protes med styrning genom elektroder som är inplanterade i nerver och muskler. Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden och läkemedelsverket. Vi söker kvinnor och män över 18 år med underarmamputation, som har svårigheter att styra sin myoelektriska protes tillfredsställande idag.

Läs hela annonsen här:

Annons-OHMG-TRA.pdf (1066 nedladdningar )