OTB:s yttrande på remiss Hjälpmedelsutredningen

OTB svarade på den remiss som Socialdepartementet inbjudit till med anledning av den Hjälpmedelsutredning som gjorts under 2016-2017. Ta gärna del av OTB:s synpunkter genom att ladda hem dokumentet via länken.

Yttrande-S2017-03349-FST-Ortopedtekniska-Branschrådet.pdf (512 nedladdningar)