Slide-1

Ortopedteknik

Ortopedteknik

Ett bättre liv för många

Slide-1
Slide-2
Slide-3
dagens medicin

I OTB:s fokus

Ortopedteknisk service i Sverige är erkänd som en av de bästa i världen. Men när övriga sjukvården på senare år har fått ett mycket tydligare patientperspektiv med bland annat rätt att välja vårdcentral eller öppen specialistvård, så har de patienter som behöver ortopedteknisk vård inte fått samma möjligheter. Vikten av valfrihet även inom ortopedteknik är en hjärtefråga för OTB. Mer om detta går att läsa i bifogade debattartikel från Dagens Medicin 2016. Under dokumentfliken finns också ett vägledningsdokument om Serviceupphandlingar som visar på möjligheter för större valfrihet.
Debattartikeln i Dagens Medicin

Våra medlemmar