Rapport från OTB:s arbetsgrupp ”Attraktiv bransch”

Ytterligare en arbetsgrupp inom ramen för OTB har gått i mål. Det är gruppen vi kallade ”Attraktiv bransch”.

Arbetsgruppen visar där på ett antal aktiviteter som på sikt kan leda till en förstärkning och bredare geografisk spridning av sökande till OI programmet. Vi visar också på några nycklar för att vara attraktiv som arbetsgivare.

Aktiviteterna riktar sig dels till kliniska OTA enheter och till Hälsohögskolan. Det finns också några aktiviteter där vi som branschorganisation kan vara med och bidraga.

Så därför uppmanar jag till läsning och att gärna verkställa de förslag som arbetsgruppen presenterar på era lokala enheter.